HOTEL / 飯店

  • Ayana Komodo Resort

    Ayana Komodo Resort

    / Flores Island / 佛洛勒斯群島

    距峇里島僅一小時的飛航,您將會來到印尼佛洛勒斯群島(Flores Island)第一間且唯一一間的五星級渡假飯店Ayana Komodo Resort,倚畔在絕美純樸的維茲庫沙灘(Waecicu Beach),夕陽氤氳染…